Ozo leuke kleding
Image default
Shopping / Clothing

Scriptie laten nakijken – ondersteuning bij academische vaardigheden

Elke opleiding richt veel aandacht op academisch schrijven en wetenschappelijk onderzoek. Dat is, zeker voor wo-opleidingen, niet gek, aangezien het van groot belang is dat wetenschappelijk opgeleide studenten objectief onderzoek kunnen uitvoeren dat voldoet aan internationale academische richtlijnen. Doorgaans wordt er in het eerste studiejaar een vak gegeven ter ondersteuning van de academische vaardigheden. Daarna heb je als student de vaardigheden pas nodig tijdens het schrijven van de scriptie. Worstel je na twee jaar met alle regeltjes? Laat je scriptie nakijken door Scriptium.

 

Correctie op taal en structuur

Taalgebruik is zeer belangrijk bij academisch schrijven. Het hoge objectieve en professionele niveau waar academische teksten aan moeten voldoen wordt bereikt door de juiste woordkeuze en zinsbouw. Natuurlijk dient een scriptie ook vrij te zijn van spel- en taalfouten. Het is daarom altijd een goed idee om je scriptie te laten nakijken door Scriptium. Een ervaren en geoefende scriptiecorrector zal de tekst doorlopen en alle taalfouten markeren. Ook wordt de gebruikte taal geprofessionaliseerd en zorgen we dat het op taalkundig gebied voldoet aan alle academische eisen.

 

Inhoudelijke controle

De unieke controle op inhoud bij Scriptium is niet alleen een goed middel om je tekst te verbeteren, het leert je ook een hoop over academisch schrijven. De feedback van de corrector is er namelijk op gericht om je zo doelgericht mogelijk te leren academisch schrijven. Waar je schoolbegeleider enkel zou zeggen: “je moet je onderzoeksvraag verder afbakenen”, geeft de scriptiecorrector je ook meteen tips hoe je dat zou moeten doen. De inhoudelijke feedback zorgt dat jouw scriptie optimaal op het bureau van de schoolbeoordelaar komt te liggen.

 

APA-controle

Nog een belangrijk onderdeel van academisch schrijven is de manier waarop bronnen verwerkt zijn in de tekst. Een academisch onderzoek moet natuurlijk vrijwel volledig rusten op academische bronnen en bronmateriaal. Het is daarbij belangrijk dat je op de juiste wijze verwijst naar bronnen, anders pleeg je (onbedoeld) plagiaat. Het is soms lastig om al die regeltjes correct toe te passen. Daarom kun je jouw literatuurlijst en de bronvermeldingen in de lopende tekst laten controleren door een apa-specialist van Scriptium. Deze apa-controle kan al binnen 24 uur uitgevoerd worden.

 

Contact met Scriptium

Scriptium, centrum voor academische ondersteuning, heeft overigens nog veel meer te bieden. Je kunt bij Scriptium ook prima terecht voor scriptiebegeleiding, statistiekbegeleiding, algemene studiebegeleiding, correctie van andere teksten dan scripties, tentamentraining en bijles voor middelbare scholieren en studenten aan het hoger onderwijs. Eigenlijk kun je vanaf klas 1 op de middelbare school tot aan het masterjaar op de universiteit ondersteund worden door Scriptium. Bezoek de website voor onze diensten en contactgegevens of stuur een mail naar info@scriptium.nl.

https://www.scriptium.nl/