Ozo leuke kleding
Image default
Shopping / Clothing

Voorbereid de bhv training in

Een bhv-er, een zogenaamde bedrijfshulpverlener, draagt bij aan het veilig maken en houden van een bedrijf. Een bhv-er is opgeleid voor het verlenen van EHBO in gevaarlijke situaties. Ze zijn zowel voor gasten als collega’s verantwoordelijk en zij zijn dan ook degenen die weten hoe zij mensen uit noodsituaties met bijvoorbeeld brand kunnen bevrijden. Een schuimblusser hanteren is bijvoorbeeld dan ook geen probleem voor een bhv-er, net als een reanimatie want dat wordt altijd goed geoefend met een bhv trainingsset.

De Arbowet verplicht werkgevers om een of meerdere bhv-ers aan te stellen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Het aantal bhv-ers dat het bedrijf geacht wordt aan te stellen, is afhankelijk van de hoeveelheid werknemers in het bedrijf. De directeur van het bedrijf mag zelf ook optreden als bhv-er maar er moet dan wel gezorgd worden dat er een reserve bhv-er aanwezig is wanneer hij of zij niet aanwezig is.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen dat bhv-ers op de juiste wijze worden opgeleid. Dat zorgt dat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Ook is de werkgever verplicht om contact te onderhouden met externe hulpverleningsorganisatie in het geval zich ongevallen zouden voordoen. Werkgevers moeten er ook voor zorgen dat de kennis van de aangestelde bhv-ers goed up to date blijft. Een manier om dat te doen is door het jaarlijks herhalen van de leerstof om te zorgen dat de kennis altijd actueel en accuraat blijft.

Verder is het natuurlijk ook altijd handig om voor mensen te kiezen die in de binnendienst zitten en dus vaak aanwezig zijn. Laat mensen ook zelf kiezen of zij bhv-er willen zijn. Zo weet je in elk geval zeker dat je mensen hebt die gemotiveerd zijn om dat soort taken op zich te nemen en dat ook graag willen doen.

https://www.schoens-safety.nl/