Secretaris

Beschrijving van de baan

Ben jij een ervaren secretaresse, gewend aan een dynamische werkomgeving en heb je kennis van informatievoorziening en ICT?

Zoek dan niet verder! Als secretaris ondersteun je de betreffende voorzitter en ketenpartners, zodat je als webspin kunt optreden. Je neemt deel aan vergadernotulen, organiseert samenwerkingsprocessen, stelt zelfstandig documenten op en volgt de afgesproken actiepunten op. Het is uw verantwoordelijkheid om verbanden tussen onderwerpen tot stand te brengen en gevestigde kwaliteitscirkels te behouden.

Wat zijn deze kwaliteitskringen?

De kwaliteitscirkel is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de procesovereenkomst. Medewerkers in het primaire proces kunnen wijzigingsvoorstellen indienen bij de kwaliteitsgemeenschap. De cirkel onderzoekt de waarde van het DT & V-voorstel en de impact ervan op de workflow. Als een cirkel op basis hiervan concludeert dat aanpassingen nodig zijn, bepalen zij de prioriteit van aanpassingen en voeren deze in.

De volgende rollen en verantwoordelijkheden worden erkend:

-Beantwoord vragen per post of post

-Efficiënte werking van het proces

-U bereidt de vergaderagenda voor

-Breng een paar minuten door in de vergadering

– Steun de voorzitter

-Een vergadering plannen

-Als substantieel aanspreekpunt fungeren

-Supervisie van wet- en regelgeving om de correcte implementatie van wet- en regelgeving, procedures en deadlines te waarborgen

-Ontwikkelingsbijeenkomst

-Monitor agendapunten, vervolgacties, wijzigingsvoorstellen en actielijsten

-Zorg ervoor dat u alle noodzakelijke ingangen op tafel zet.

-U kunt ondersteuning bieden door relevante voortgang te observeren en tijdig met stakeholders te communiceren. U bent het aanspreekpunt, u bewaakt altijd de kwaliteit en voortgang van het te beoordelen onderwerp en wijzigt suggesties en signalen

Overige

-Een goede baan, tot het einde van het jaar, en kan worden uitgesteld – een gemiddelde (fulltime) 36 uur per week uitzendkracht – het salaris van de staat.

https://www.vindazo.nl/keywords/secretaris.html